Tražnja i konkurencija kao faktori politike cena preduzeća „DELMAX“

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Biljana Rabasović, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. Ivana Mijailović, dana 26.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Grujičić Danijela iz Valjeva na temu: “Tražnja i konkurencija kao faktori politike cena preduzeća „DELMAX“

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.10.2016. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Grujičić Danijel iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 395/1
Datum: 26.10.2016.
Valjevo