Dodela diploma

10.novembra 2016.godine u Amfiteatru Škole u 12 časova je svečana dodela diploma i nagrada najboljim studentima i diplomcima.

Diplomci akreditovanih osnovnih strukovnih studija treba da dođu u Školu pre uručenja diplome (najkasnije do 11:00 časova), kada će u Studentsku službu predati  dokaz o uplati troškova izdavanja diplome na iznos od 3000,00 dinara.

Dplomci dvogodišnjih studija troškove izdavanje diplome plaćaju u iznosu od 1500,00 dinara.

Diplomci specijalističkih strukovnih studija troškove izdavanja diplome plaćaju u iznosu od 3500,00 dinara.

Neophodno je da diplomci sa sobom obavezno ponesu ličnu kartu.

Za diplomce koji su opravdano sprečeni, preuzimanje diploma mogu izvršiti lica koja oni pismeno ovlaste posebnim ovlašćenjem.

 

 

U Valjevu, 31.10.2016.                                                                                  Sekretarijat Škole