Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa, 19.11.2016.

 Naziv studijskog programa:  POSLOVNA EKONOMIJA – FBO

Red.

Br.

Br. indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

 

1.

6691/15

B

ILIĆ ANĐELA

17

 

2.

6351/15

B

ILIĆ MARINA

17

 

3.

6421/14

S

JEVTIĆ MARIJANA

17

 

4.

6271/15

B

JOVANOVIĆ MILICA

21

 

5.

6371/15

B

KNEŽEVIĆ GORICA

17

 

6.

6301/15

B

MATIĆ MLADEN

17

 

7.

6052/15

B

NINKOVIĆ MIRJANA

17

 

8.

6321/15

B

PAVLOVIĆ MARINA

17

 

9.

6701/15

B

PROKIĆ MARINA

17

 

10.

6071/15

B

RADOJEVIĆ IVANA

21

 

Naziv studijskog programa:     Poslovna ekonomija – MIT

11.

6011/15

B

SAJIĆ NEVENA

21

 

Naziv studijskog programa:                 Poslovna informatika

12.

8212/11

S

KOTARAC SLOBODAN

21

 

13.

6052/12

S

PETROVIĆ ALEKSANDAR

19

 

14.

8081/15

B

SAVIĆ MILOŠ

25

 

Naziv studijskog programa:     Poslovna ekonomija – RRP

15.

6151/15

B

GRUJIČIĆ KATARINA

17

 

16.

6721/15

B

PETROVIĆ ZORICA

21

 

17.

6281/15

B

SIMIĆ MILICA

21

 

18.

6241/15

B

VASIĆ DRAGANA

25

 

19.

6411/15

B

VILOTIĆ KRISTINA

17