Prijava redovnih kolokvijuma u Drugoj kolokvijumskoj nedelji

Prijava redovnih kolokvijuma u jesenjem bloku, koji će se održati u drugoj kolokvijumskoj nedelji od 09.01. do 14.01.2017. vršiće se do 29.12.2016.
Na prijavi obavezno napisati broj indeksa i godinu upisa.
Studenti moraju izmiriti školarinu (dospele obaveze prema ugovoru koji su potpisali prilikom upisa), kako bi mogli polagati kolokvijume.