Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa

R.br.

 

Br. indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

 

1.

6581/13

B

GLIGIĆ NATAŠA

17

 

2.

6261/15

B

IZGAREVIĆ DRAGANA

17

 

3.

6551/15

B

MARJANOVIĆ ALEKSANDRA

21

 

4.

6131/15

S

MILOVANOVIĆ JELENA

17

 

5.

6081/15

B

PAUNOVIĆ ALEKSANDRA

21

 

6.

6791/15

B

PAVLOVIĆ ALEKSANDAR

19

 

7.

6771/15

B

PAVLOVIĆ RADE

17

 

8.

6641/15

B

PETAKOVIĆ JELENA

17

 

9.

6421/15

B

RASULIĆ JELENA

17

 

10.

6461/15

B

SIMIĆ NEVENA

17

 

11.

6331/15

B

ŠESTOVIĆ DRAGIŠA

19

 

12.

6201/14

S

UROŠEVIĆ TAMARA

19

 

13.

6023/15

S

ŽIVANIĆ ALEKSANDRA

19

 

Naziv studijskog programa:     Poslovna ekonomija – Marketing i trgovina

14.

6391/15

B

ĐORĐEVIĆ ALEKSANDRA

17

 

15.

6601/15

B

JAKŠIĆ NIKOLINA

17

 

16.

6531/15

B

MANOJLOVIĆ MIRKO

17

 

17.

6611/15

B

MATIĆ LJILJANA

17

 

18.

6561/15

B

STEFANOVIĆ MARIJA

21

 

Naziv studijskog programa:                           Poslovna informatika

19.

8221/15

B

PAVLOVIĆ JELENA

19

 

20.

8031/15

B

ŽIVANOVIĆ MILICA

17

 

Naziv studijskog program:   Poslovna ekonomija – Računovodstvo,

                                                                         revizija i porezi

21.

6181/15

B

ARBUTINA TAMARA

17

 

22.

6481/15

B

LUČIĆ RADMILA

21

 

23.

6621/15

B

LUČIĆ RUŽICA

17

 

24.

6251/15

B

MIJAILOVIĆ VALENTINA

17

 

25.

6102/15

B

RAFAILOVIĆ ALEKSANDRA

23

 

26.

6471/15

B

RISTIĆ KRISTINA

17

 

27.

6082/15

B

VASIĆ KRISTINA

19