Prijava popravnih kolokvijuma i ispita u januarskom roku – akreditovani programi

Januarski ispitni rok počinje 16.01.2017. i traje do 28.01.2017.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do petka 13.01.2017.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).