Rezultati 2. kolokvijuma iz Bankarstva

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:                Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

Predmet:

Bankarstvo  2. kolokvijum 1. put

Šifra predmeta:

BAN      

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Laušević Ljubica

Grupa:

 

Ispitni rok:

Januarski    1

Datum:

11.1.2017

Vreme:

09:00

Sala:

15

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

T  +  R (teorija + računar)

1.

6201/15

B

ARSENOVIĆ NATAŠA

19

 7 + 12         

2.

6211/15

B

BALINOVAC KATARINA

15

 9 + 6

3.

6012/15

B

BJELOVIĆ NATAŠA

 

 

4.

6111/15

B

DRAGIĆEVIĆ MAJA

 

 

5.

6331/13

S

ĐUKIĆ JELENA

9

 3 + 6                * T + R

6.

6691/15

B

ILIĆ ANĐELA

22

10 + 12

7.

6351/15

B

ILIĆ MARINA

13

  7 + 6               * R

8.

6261/15

B

IZGAREVIĆ DRAGANA

14

 2 + 12              * T

9.

6171/15

B

JOVANOVIĆ IVANA

13

 1 + 12              * T

10.

6141/15

B

JOVANOVIĆ JELENA

15

 3 + 12              * T

11.

6271/15

B

JOVANOVIĆ MILICA

24

12 + 12

12.

6371/15

B

KNEŽEVIĆ GORICA

19

 9 + 10

13.

6551/15

B

MARJANOVIĆ ALEKSANDRA

5

  3 + 2              * T + R

14.

6301/15

B

MATIĆ MLADEN

22

10 + 12

15.

6131/15

S

MILOVANOVIĆ JELENA

14

  8 + 6            

16.

6861/15

S

MITROVIĆ KATARINA

 

 

17.

6671/15

B

NEGIĆ SUZANA

 

 

18.

6052/15

B

NINKOVIĆ MIRJANA

 

 

19.

6081/15

B

PAUNOVIĆ ALEKSANDRA

16

 8 + 8

20.

6791/15

B

PAVLOVIĆ ALEKSANDAR

16

 8 + 8

21.

6321/15

B

PAVLOVIĆ MARINA

24

12 + 12

22.

6771/15

B

PAVLOVIĆ RADE

19

 9 + 10

23.

6641/15

B

PETAKOVIĆ JELENA

13

 3 + 10               * T

24.

6701/15

B

PROKIĆ MARINA

20

10 + 10

25.

6071/15

B

RADOJEVIĆ IVANA

23

11 + 12

26.

6421/15

B

RASULIĆ JELENA

9

 3 + 6                 * T + R

27.

6042/15

S

RISTANOVIĆ JOVANA

12

6 + 6                  * T

28.

6761/15

S

SIMIĆ MILICA

15

 3 + 12               * T

29.

6461/15

B

SIMIĆ NEVENA

12

 4 + 8                 * T

30.

6051/15

S

STAJIĆ JOVANA

 

 

31.

6331/15

B

ŠESTOVIĆ DRAGIŠA

17

5 + 12                * T

32.

6881/15

S

VUJIĆ KATARINA

 

 

33.

6091/15

B

VUJIĆ MARIJANA

9

 1 + 8                * T

34.

6023/15

S

ŽIVANIĆ ALEKSANDRA

15

 3 + 12              * T

35.

6631/15

B

ŽIVKOVIĆ ĐURĐINA

14

 4 + 10              * T

Datum:            11.01.2017.                                                                            Potpis ispitivača: prof. Ljubica Laušević

* Ponoviti !