Overa jesenjeg bloka – od 09.01. – 13.01.2017.

Studenti koji se finansiraju iz budžeta za overu treba da imaju sve potpise, indeks i 1 semestralni list.
Samofinansirajući studenti uz sve gore navedeno  prilažu i uplatu od 1.000 din. za overu bloka i priznanicu o uplati rate školarine (iznos rate    se nalazi u Ugovoru koji je potpisan prilikom upisa).    
 Studenti koji ne overe jesenji blok neće moći polagati kolokvijume i ispite u januarskom ispitnom roku.

Studentska služba