Predispitne obaveze iz predmeta Poslovna prezentacija i grafika

1. U subotu, 04. februara 2017., u VIPOSU će se održati kolokvijum iz predmeta POSLOVNA PREZENTACIJA I GRAFIKA. Kolokvijum mogu polagati svi studenti, uključujući i one iz Šapca. Počinje u 11:00, u računarskoj učionici br. 20.
Prijavljivanje je u studentskoj službi, najkasnije do četvrtka, 02. februara 2017.
2. Seminarski rad se u elektronskoj formi dostavlja najkasnije do 28. januara 2017.
3. U subotu, 11. februara 2017., će se iz istog predmeta u VIPOSU održati naknadni dopunski časovi. Počinju u 10:00, u računarskoj učionici br. 20.