Rezultati 1. kolokvijuma iz Bankarstva

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:                Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

Predmet:

Bankarstvo  1. kolokvijum 3. put

Šifra predmeta:

BAN      

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Laušević Ljubica

Grupa:

 

Ispitni rok:

Januarski    2

Datum:

17.1.2017

Vreme:

11:00

Sala:

20

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

1.

6111/15

B

DRAGIĆEVIĆ MAJA

14

 

2.

6331/13

S

ĐUKIĆ JELENA

14

 

3.

6141/15

B

JOVANOVIĆ JELENA

18

 

Datum:                        17.01.2017.                                                                 Potpis ispitivača: prof. Ljubica Laušević