Elektronsko poslovanje, EPOd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaElektronsko poslovanje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
UslovPoslovna informatika
Cilj
predmeta
Da kod studenta razvije sposobnosti:
–  samostalno istraživanje i analiziranje elektronskog poslovanja pomoću Internet servisa i alata
–  prepoznavanje i razvijanje različitih modela elektronskog poslovanja
–  korišćenje aplikacija elektronskog poslovanja
–  interaktivno rešavanje problema i timski rad
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  prepoznavanje različitih modela elektronskog poslovanja
–  stvaranje globalne slike strukture i funkcionalnosti elektronskog poslovanja
–  uspešno vladanje tehnologijom elektronskog poslovanja
–  kritičko sagledavanje problema u elektronskom poslovanju
–  korišćenje elektronskog bankarstva
–  poslovanje na elektronskim finansijskim tržištima
–  praćenje statistika posećenosti veb sajtova
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi (elektronski proizvodi i usluge, kanali distribucije u elektronskoj trgovini, faze u razvijanju elektronske trgovine)
2. Modeli elektronskog poslovanja
3. Tehnologije elektronskog poslovanja
4. Elektronsko bankarstvo
5. Elektronska finansijska tržišta
6. E – obrazovanje
7. ERP sistemi
8. Upravljanje odnosima s kupcima (Customer Relationship Management)
9. Lanci snabdevanja (Supply Chain Management)
10. Elektronski marketing (tehnike elektronskog marketinga, izvori podataka u e-marketingu, traganje kroz podatke u funkciji e-marketinga)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Pronalaženje primera za odgovarajuće modele elektronskog poslovanja
2. Otvaranje i vođenje sopstvenog bloga na domaćem blog servisu
3. Praćenje statistika posećenosti uz pomoć raspoloživih Internet servisa
4. Veb oglašavanje kroz pravljenje i postavljanje banera
5. Prikupljanje podataka pomoću on-lajn anketa
6. Predlog proizvoda ili usluga koje bi student prodavao preko Internete.
7. Trgovanje na FOREX-u
8. Uporedna analiza stranih Internet pretraživačkih servisa i sajtova sa gledišta elektronskog poslovanja.
9. Odbrana vežbi i ponovljena odbrana vežbi
Literatura
1mr Branko Gledović, Elektronsko poslovanje 1, Valjevo, VIPOS, 2010.
2Berry, J. A. M., Linoff, S. G.: – Data Mining Techniques-for Marketing, Sales and Customer Relationship Management, John Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, 2008.
3Kalakota Ravi,  Robinson Marcia, e-Poslovanje, Zagreb, MATE, 2007.
4dr Vojkan Vasković, Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju, FON , Beograd, 2007.
5Tan P.N., Steinbach M., Kumar V., Introduction to Data Mining, Addison Wesley New Jersey, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
On-line predavanja za svaku nedelju nastave u obliku PowerRoint prezentacija i PDF fajlova. On-line vežbe koje prate svako predavanje. Redovne elektronske konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a. Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a posle svake obrađene nastavne jedinice.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
učestvaovanje na diskusionim forumima5pismeni ispit za računarom
(u školi)
30
on-line vežbe25usmeni ispit
kolokvijum (u školi)2×20
seminari