Poslovna ekonomija – studije na daljinu


 • Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – studije na daljinu
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Ekonomske nauke
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni ekonomista
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

 

Cilјevi studijskog programa Poslovna ekonomija- studije na daljinu

Cilјevi na kojima se zasniva studijski program Poslovna ekonomija usklađeni su sa osnovnim postulatima Bolonjskog procesa kao i sa Zakonom o visokom obrazovanju (odgovarajući izbor programskih sadržaja, mentorski pristup, prilagođenost programskih sadržaja zahtevima tržišta i slično), pri čemu se uvažavaju i osnovne specifičnosti strukovnih studija čije je glavno obeležje praktična orijentacija studijskih programa.

Program odražava sve aktuelnosti u pravcima razvoja visokog obrazovanja u Srbiji, kao i osnovne cilјeve Akademije na polјu inoviranja i unapređivanja sadržaja i načina izvođenja nastave, saradnje sa privredom i obrazovnim strukturama i težnje ka povećanju praktičnosti, efektivnosti i efikasnosti studiranja.

Cilјevi studijskog programa usmereni su na sticanje kompetencija i akademskih veština za obavlјanje raznovrsnih poslova visokog nivoa stručnosti u oblasti poslovne ekonomije, u skladu sa savremenim tendencijama vezanim za poslovanje preduzeća, banaka i osiguravajućih društava kao i institucija  i preduzeća u javnom sektoru i sektoru turizma. Student bi trebalo da bude osposoblјen da prepozna, formuliše i odgovori na probleme u domenu poslovanja preduzeća i institucionalnih transaktora.

Studijski program Poslovna ekonomija – studije na daljinu ima dva modula:

 • Finansije, bankarstvo i osiguranje i
 • Marketing, trgovina i turizam.

 

U okviru modula Finansije, bankarstvo i osiguranje studenti će ovladati stručnim i praktičnim veštinama potrebnim za: primenu finansijske analize i  korporativno upravlјanje, sprovođenje metodologije kreditne politike, pribavlјanje i ulaganje finansijskih sredstava na nivou preduzeća, primenu savremenih metoda i tehnika kojima se sprovode i usvajaju procedure poslovanja banaka i osiguravajućih društava, kao i veštinama vezanim za upravlјanje rizicima u preduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.

 

Cilјevi modula Marketing, trgovina i turizam su razvijanje sposobnosti i specifičnih praktičnih veština za empirijsku analizu potrošačke tražnje, realizovanje marketinških aktivnosti na domaćem i stranom tržištu, primenu alata poslovne komunikacije, primenu marketing koncepcije u oblasti usluga, posebno trgovine i turizma, primenu logističkih principa poslovanja i usvajanje kritičke sposobnosti analize za marketinško odlučivanje.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja u poslovnoj ekonomiji
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišlјenja i pristupa
 • primene znanja u praksi
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti poslovne ekonomije
 • jezičke sposobnosti
 • komunikacione i pregovaračke sposobnosti, prepoznavanje snaga i slabosti sopstvenog komunikacionog stila i rad na njegovom pobolјšanju
 • saradnje sa timom
 • poštovanje načela poslovne etike

Savladavanjem studijskog programa student, u zavisnosti od izabranog modula, stiče predmetno-specifične sposobnosti:

Na modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje:

 • samostalno vodi srednje složene projekte i obavlјa poslove u procesima finansiranja privrede i građana, plasmana proizvoda osiguranja i investiranja u osiguravajućim kompanijama, finansijske analize i trgovanja na pojedinim segmentima finansijskog tržišta
 • razlikuje, primeni i analizira u praksi najčešće korišćene instrumente i mehanizme upravlјanja finansijama preduzeća, ocene efektivnosti i prihvatlјivosti investicionih projekata, poslovanja banaka, osiguravajućih društava i finansijskih tržišta
 • planira, proceni rizike i napravi optimalan izbor alternativa kod upotrebe finansijskih instrumenata osiguranja, bankarskog poslovanja, berzanskog poslovanja i finansiranja preduzeća
 • kreira odgovarajući pristup u okviru upravlјanja filijalom banke, osiguravajuće kompanije, odnosno druge finansijske institucije

 

 Na modulu Marketing, trgovina i turizam:

 • definiše, organizuje, realizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
 • izradi makreting plan i organizuje marketing aktivnosti u preduzeću
 • projektuje i realizuje strategiju komunikacije privrednog/neprivrednog subjekta
 • planira i organizuje spolјnotrgovinske, poslove nabavke, prodaje i logistike
 • primeni specifične marketinške strategije u upravlјanju uslugama, posebno u oblasti turizma
 • na marketinškim principima organizuje saradnju indirektnih i direktnih učesnika turističke privrede

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija Poslovna ekonomija – studije na daljinu; modul: Finansije, bankarstvo i osiguranje

 

 ŠifraNaziv predmetaSem.Broj časovaESPB
PRVA GODINA
1.EKOdEkonomija13 + 2 + 07
2.MARdMarketing12 + 2 + 07
3.UPIdUvod u poslovnu informatiku12 + 2 + 17
4.EN1dEngleski 124 + 2 + 07
5.KVMdKvantitativne metode23 + 2 + 17
6.MENdMenadžment12 + 2 + 07
7.IOPdInternet i obrada podataka22 + 2 + 17
8.ORNdOsnovi računovodstva22 + 2 + 17
9.PSNdPraktična strukovna nastava2 4
Ukupno časova aktivne nastave20 + 16 + 4 
Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
9.PFIdPoslovne finansije33 + 2 + 27
10.OPPdOsnovi poslovnog  prava33 + 2 + 07
11.BANdBankarstvo32 + 2 + 07
12.PDZdPreduzetništvo32 + 2 + 07
13.OSIdOsiguranje43 + 2 + 07
14.EPOdElektronsko poslovanje42 + 2 + 07
15.HRMdMenadžment ljudskih resursa42 + 2 + 07
16.E2EdEgleski 2 za ekonomiste43 + 2 + 07
Predmet izbornog bloka 1. – Izborni zajednički predmeti više modula
17.PFRd

 

·   Projekat iz finansija i računovodstva

 

41 + 0 + 24
18.PMId·   Projekat iz marketing istraživanja41 + 0 + 24
Ukupno časova aktivne nastave21 + 16 + 4 
Ukupno ESPB60
TREĆA GODINA 
19.MUSdMarketing usluga52 + 2 + 07 
20.APOdAnaliza poslovanja53 + 2 + 17 
21.E3EdEngleski 3 za ekonomiste54 + 2 + 07 
22.PJUdPravo javne uprave62 + 2 + 07 
23.FTRdFinansijska tržišta62 + 2 + 17 
24.MEBdMeđunarodni biznis62 + 2 + 07 
25.PBAdProjekat iz finansija, bankarstva i osiguranja61 + 0 + 24 
Predmet izbornog bloka 2 
Izborni predmeti modula 
26.PPBdPoslovna politika banaka52 +2 + 07 
27.PODdPoslovanje osiguravajućih društava52 + 2 + 07 
Izborni zajednički predmeti više modula 
28.MNPdMenadžment prodaje62 + 2 + 07 
29.PIZdPoslovno izveštavanje62 + 2 + 07 
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =20 + 16 + 4  
Ukupno ESPB60 

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija Poslovna ekonomija – studije na daljinu; modul: Marketing. trgovina i turizam

 

 ŠifraNaziv predmeta
Sem.Broj časovaESPB 
PRVA GODINA 
1EKOdEkonomija13 + 2 + 07 
2MARdMarketing12 + 2 + 07 
3UPIdUvod u poslovnu informatiku12 + 2 + 17 
4EN1dEngleski 114 + 2 + 07 
5KVMdKvantitativne metode23 + 2 + 17 
6MENdMenadžment22 + 2 + 07 
7IOPdInternet i obrada podataka22 + 2 + 17 
8ORNdOsnovi računovodstva22 + 2 + 17 
9PSNdPraktična strukovna nastava2 4 
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =20 + 16 + 4  
Ukupno ESPB60 
DRUGA GODINA 
1PFIdPoslovne finansije33 + 2 + 27
2OPPdOsnovi poslovnog prava33 + 2 + 07
3POPdPonašanje potrošača32 + 2 + 07
4PDZdPreduzetništvo32 + 2 + 07
5ITRdIstraživanje tržišta43 + 2 + 07
6EPOdElektronsko poslovanje42 + 2 + 07
7HRMdMenadžment ljudskih resursa42 + 2 + 07
8E2EdEngleski 2 za ekonomiste43 + 2 + 07
Predmet izbornog bloka 1. – Izborni zajednički predmeti više modula
1PFRdProjekat iz finansija i računovodstva41 + 0 + 24
2PMIdProjekat iz marketing istraživanja

 

41 + 0 + 24
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =21 + 16 + 4 
Ukupno ESPB60
TREĆA GODINA
1MUSdMarketing usluga52 + 2 + 07
2APOdAnaliza poslovanja53 + 2 + 17
3E3EdEngleski 3 za ekonomiste54 + 2 + 07
4PKOdPoslovno komuniciranje62 + 2 + 07
5FTRdFinansijska tržišta62 + 2 + 17
6MEBdMeđunarodni biznis62 + 2 + 07
7PMTdProjekat iz marketinga i trgovine61 + 0 + 24
Predmet izbornog bloka 2
Izborni predmeti modula
1STPdSpoljnotrgovinsko poslovanje52 + 2 + 07
2PLGdPoslovna logistika52 + 2 + 07
Izborni zajednički predmeti više modula
3MNPdMenadžment prodaje62 + 2 + 07
4PIZdPoslovno izveštavanje62 + 2 + 07
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =20 + 16 + 4 
Ukupno EPSB60