Poslovna ekonomija – studije na daljinu

 

SP Poslovna ekonomija – modul Finansije, bankarstvo i osiguranje (FBO)–studije na daljinu

  Šifra Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. EKOd Ekonomija 1 3 + 2 + 0 7
2. MARd Marketing 1 2 + 2 + 0 7
3. UPId Uvod u poslovnu informatiku 1 2 + 2 + 1 7
4. EN1d Engleski 1 2 4 + 2 + 0 7
5. KVMd Kvantitativne metode 2 3 + 2 + 1 7
6. MENd Menadžment 1 2 + 2 + 0 7
7. IOPd Internet i obrada podataka 2 2 + 2 + 1 7
8. ORNd Osnovi računovodstva 2 2 + 2 + 1 7
9. PSNd Praktična strukovna nastava 2   4
Ukupno časova aktivne nastave 20 + 16 + 4  
Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
9. PFId Poslovne finansije 3 3 + 2 + 2 7
10. OPPd Osnovi poslovnog  prava 3 3 + 2 + 0 7
11. BANd Bankarstvo 3 2 + 2 + 0 7
12. PDZd Preduzetništvo 3 2 + 2 + 0 7
13. OSId Osiguranje 4 3 + 2 + 0 7
14. EPOd Elektronsko poslovanje 4 2 + 2 + 0 7
15. HRMd Menadžment ljudskih resursa 4 2 + 2 + 0 7
16. E2Ed Egleski 2 za ekonomiste 4 3 + 2 + 0 7
Predmet izbornog bloka 1. – Izborni zajednički predmeti više modula
17. PFRd

 

·   Projekat iz finansija i računovodstva

 

4 1 + 0 + 2 4
18. PMId ·   Projekat iz marketing istraživanja 4 1 + 0 + 2 4
Ukupno časova aktivne nastave 21 + 16 + 4  
Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA  
19. MUSd Marketing usluga 5 2 + 2 + 0 7  
20. APOd Analiza poslovanja 5 3 + 2 + 1 7  
21. E3Ed Engleski 3 za ekonomiste 5 4 + 2 + 0 7  
22. PJUd Pravo javne uprave 6 2 + 2 + 0 7  
23. FTRd Finansijska tržišta 6 2 + 2 + 1 7  
24. MEBd Međunarodni biznis 6 2 + 2 + 0 7  
25. PBAd Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja 6 1 + 0 + 2 4  
Predmet izbornog bloka 2  
Izborni predmeti modula  
26. PPBd Poslovna politika banaka 5 2 +2 + 0 7  
27. PODd Poslovanje osiguravajućih društava 5 2 + 2 + 0 7  
Izborni zajednički predmeti više modula  
28. MNPd Menadžment prodaje 6 2 + 2 + 0 7  
29. PIZd Poslovno izveštavanje 6 2 + 2 + 0 7  
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 20 + 16 + 4    
Ukupno ESPB 60  

 

SP Poslovna ekonomija – modul Marketing i trgovina (MIT) – obrazovanje na daljinu

  Šifra Naziv predmeta
Sem. Broj časova ESPB  
PRVA GODINA  
1 EKOd Ekonomija 1 3 + 2 + 0 7  
2 MARd Marketing 1 2 + 2 + 0 7  
3 UPId Uvod u poslovnu informatiku 1 2 + 2 + 1 7  
4 EN1d Engleski 1 1 4 + 2 + 0 7  
5 KVMd Kvantitativne metode 2 3 + 2 + 1 7  
6 MENd Menadžment 2 2 + 2 + 0 7  
7 IOPd Internet i obrada podataka 2 2 + 2 + 1 7  
8 ORNd Osnovi računovodstva 2 2 + 2 + 1 7  
9 PSNd Praktična strukovna nastava 2   4  
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 20 + 16 + 4    
Ukupno ESPB 60  
DRUGA GODINA  
1 PFId Poslovne finansije 3 3 + 2 + 2 7
2 OPPd Osnovi poslovnog prava 3 3 + 2 + 0 7
3 POPd Ponašanje potrošača 3 2 + 2 + 0 7
4 PDZd Preduzetništvo 3 2 + 2 + 0 7
5 ITRd Istraživanje tržišta 4 3 + 2 + 0 7
6 EPOd Elektronsko poslovanje 4 2 + 2 + 0 7
7 HRMd Menadžment ljudskih resursa 4 2 + 2 + 0 7
8 E2Ed Engleski 2 za ekonomiste 4 3 + 2 + 0 7
Predmet izbornog bloka 1. – Izborni zajednički predmeti više modula
1 PFRd Projekat iz finansija i računovodstva 4 1 + 0 + 2 4
2 PMId Projekat iz marketing istraživanja

 

4 1 + 0 + 2 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 21 + 16 + 4  
Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
1 MUSd Marketing usluga 5 2 + 2 + 0 7
2 APOd Analiza poslovanja 5 3 + 2 + 1 7
3 E3Ed Engleski 3 za ekonomiste 5 4 + 2 + 0 7
4 PKOd Poslovno komuniciranje 6 2 + 2 + 0 7
5 FTRd Finansijska tržišta 6 2 + 2 + 1 7
6 MEBd Međunarodni biznis 6 2 + 2 + 0 7
7 PMTd Projekat iz marketinga i trgovine 6 1 + 0 + 2 4
Predmet izbornog bloka 2
Izborni predmeti modula
1 STPd Spoljnotrgovinsko poslovanje 5 2 + 2 + 0 7
2 PLGd Poslovna logistika 5 2 + 2 + 0 7
Izborni zajednički predmeti više modula
3 MNPd Menadžment prodaje 6 2 + 2 + 0 7
4 PIZd Poslovno izveštavanje 6 2 + 2 + 0 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 20 + 16 + 4  
Ukupno EPSB 60