Poslovno komuniciranje, PKOd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovno komuniciranje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni/izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Razumevanje mesta i uloge poslovne komunikacije u strategiji poslovanja
– Ovladavanje znanjima i veštinama poslovne komunikacije uz poštovanje načela poslovne etike
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
– Razume mesto i ulogu različitih sredstava interne i eksterne komunikacije u obavljanju poslovnih aktivnosti preduzeća
– Istražuje i kritički analizira pozitivne i negativne primere poslovne komunikacije
– Kreira strategiju komunikacije konkretnog privrednog/neprivrednog subjekta
– Realizuje pojedine tehnike i sredstva poslovne komunikacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Strateška uloga komunikacije u  poslovanju
2. Priroda, značaj i vrste komunikacije
3. Pisana i usmena komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija
4. Poslovna komunikacija u različitim kulturama
5. Prevazilaženje barijera u komunikaciji
6. Integrisano marketing komuniciranje
7. Etika u komunkaciji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Rešavanje studija slučaja – materijal na kursu predmeta na LMS-u
2. Vežbe iz materijala na kursu predmeta na LMS-u.
Literatura
1Marjanović R.: Poslovno komuniciranje, VIPOS Valjevo, 2003
2Stanković, LJ. Avramović, M. Poslovno komuniciranje. Niš: Ekonomski fakultet, 2006
3Bazić, M.  Poslovna komunikacija: savremeni put do uspeha. Beograd: Megatrend, 2009
4Vračar, D.  Strategije tržišnog komuniciranja, Beograd: Ekonomski fakultet, 2008
5Avramović, M.  Zbirka slučajeva iz marketing  komuniciranja. Leskovac: Visoka poslovna škola, 2007
6Cutlip, S.M. Center, A.H  Broom, G.M.  Učinkoviti odnosi s javnošću. Zagreb: Mate, 2010
7Tomić Z.: Komunikologija¬, Čigota štampa, Beograd, 2006
8www.komunikologija.rs
9Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije.  Beograd: Ekonomski fakultet,2009
10Journal of Communication Management. Emerald EarlyCite. http://www.emeraldinsight.com
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u; testovi za samoproveru znanja preko LMS-a; redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a. Power Roint prezentacija lekcija na LMS-u; on-line vežbe iz materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u. Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  70Završni ispitpoena 30
aktivnost LMS-u10pismeni ispit (u školi)30
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi (u školi)2×25
seminari preko LMS-a10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……