Praktična strukovna nastava, PSNd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Ostvarenje multidisciplinarnosti (povezivanje znanja stečenih iz različitih predmeta ) kroz simulacije stvarnih poslovnih događaja i funkcija (procesa) pravnih lica i državnih organa;
– Razvoj sposobnosti i veština: timskog rada, poslovnog komuniciranja, korišćenja informacionih tehnologija, izrade i prezentacije stručnog rada.
Ishod
predmeta
Osposobljenost studenata za:
– primenu stečenih stručnih znanja u konkretnim poslovnim aktivnostima;
– poslovno komuniciranje i rad u timu;
– primenu informacionih tehnologija u konkretnim poslovnim aktivnostima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj stručne prakse1. Upoznavanje studenata sa preduzećem, njegovim osnivanjem, delatnošću, organizacionom strukturom, osnovnim aktima i dokumentima preduzeća;
2. Primena stečenih znanja iz pojedinih predmeta kroz praktičan rad i popunjavanje Praktikuma;
3. Boravak u preduzeću i izrada stručnog rada na zadatu temu.
Broj časova , ako je specificirano
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
Metode
izvođenja
nastave
Praćenje seminara preko LMS-a; Preuzimanje uputstva za popunjavanje vežbi iz Praktikuma i izradu stručnog rada; Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
on-line seminari15prezentacija i odbrana
stručnog rada (u školi)
50
praktična nastava
on-line
35
kolokvijumi