Praktična strukovna nastava, PSNd

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Broj ESPB 4 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Ostvarenje multidisciplinarnosti (povezivanje znanja stečenih iz različitih predmeta ) kroz simulacije stvarnih poslovnih događaja i funkcija (procesa) pravnih lica i državnih organa;
– Razvoj sposobnosti i veština: timskog rada, poslovnog komuniciranja, korišćenja informacionih tehnologija, izrade i prezentacije stručnog rada.
Ishod
predmeta
Osposobljenost studenata za:
– primenu stečenih stručnih znanja u konkretnim poslovnim aktivnostima;
– poslovno komuniciranje i rad u timu;
– primenu informacionih tehnologija u konkretnim poslovnim aktivnostima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj stručne prakse 1. Upoznavanje studenata sa preduzećem, njegovim osnivanjem, delatnošću, organizacionom strukturom, osnovnim aktima i dokumentima preduzeća;
2. Primena stečenih znanja iz pojedinih predmeta kroz praktičan rad i popunjavanje Praktikuma;
3. Boravak u preduzeću i izrada stručnog rada na zadatu temu.
Broj časova , ako je specificirano
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
Metode
izvođenja
nastave
Praćenje seminara preko LMS-a; Preuzimanje uputstva za popunjavanje vežbi iz Praktikuma i izradu stručnog rada; Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
on-line seminari 15 prezentacija i odbrana
stručnog rada (u školi)
50
praktična nastava
on-line
35
kolokvijumi