Nenastavno osoblje

 Telefone-mail
Nataša Vuković, dipl. pravniksekretar visoke škole ili akademije strukovnih studija – rukovodilac organizacione jedinice Sekretarijata014/224-735 – lokal 105natasa.vukovic@vipos.edu.rs
Svetlana Krstić,  dipl. ekonomistarukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova – rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice Službe računovodstva014/224-735 – lokal 106svetlana.krstic@vipos.edu.rs
Gordana Ćirić, dipl. ekonomistaposlovni sekretar i knjižničar (po ovlašćenju)014/224-735 – lokal 0gordana.ciric@vipos.edu.rs
Jelena Savić Kojić, struk. ekonomistasamostalni pravni saradnik014/224-735 – local 108jelena.savic@vipos.edu.rs
Dragana Vujanić, dipl. ekonomistasamostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja014/224-735 – lokal 121dragana.vujanic@vipos.edu.rs
Leila Mirković, struk. ekonomistaviši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja i bibliotekar (po ovlašćenju)014/224-735 – lokal 120leila.mirkovic@vipos.edu.rs
Sanja Spasojević, spec. struk. ekonomistaviši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja014/224-735 – lokal 120sanja.spasojevic@vipos.edu.rs
Dejan Belјić, master inženjer organizacionih naukasaradnik i administrator informacionih sistema i tehnologija (po ovlašćenju)014/224-735 – lokal 122dejan.beljic@vipos.edu.rs
Nenad Vićić, tehničar elektroenergetikedomar/majstor održavanjanenad.vicic@vipos.edu.rs
Milena Đokićkafe kuvarica
Zorka Lukićčistačica