Nenastavno osoblje

  Telefon e-mail
Nataša Vuković, dipl. pravnik sekretar visoke škole ili akademije strukovnih studija – rukovodilac organizacione jedinice Sekretarijata 014/224-735 – lokal 105 [email protected]
Svetlana Krstić,  dipl. ekonomista rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova – rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice Službe računovodstva 014/224-735 – lokal 106 [email protected]
Gordana Ćirić, dipl. ekonomista poslovni sekretar i knjižničar (po ovlašćenju) 014/224-735 – lokal 0 [email protected]
Jelena Savić Kojić, struk. ekonomista samostalni pravni saradnik 014/224-735 – local 108 [email protected]
Dragana Vujanić, dipl. ekonomista samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 014/224-735 – lokal 121 [email protected]
Leila Mirković, struk. ekonomista viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja i bibliotekar (po ovlašćenju) 014/224-735 – lokal 120 [email protected]
Sanja Spasojević, spec. struk. ekonomista viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 014/224-735 – lokal 120 [email protected]
Dejan Belјić, master inženjer organizacionih nauka saradnik i administrator informacionih sistema i tehnologija (po ovlašćenju) 014/224-735 – lokal 122 [email protected]
Nenad Vićić, tehničar elektroenergetike domar/majstor održavanja [email protected]
Milena Đokić kafe kuvarica
Zorka Lukić čistačica