Nenastavno osoblje

 Ime i prezime, zvanje
Radno mestoTelefonE-mail
Nataša Vuković, dipl. prav.rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova stručne službe Odseka014/224-735 – lokal 105natasa.vukovic@vipos.edu.rs
Svetlana Krstić,  dipl. ekon.diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove stručne službe Odseka014/224-735 – lokal 106svetlana.krstic@vipos.edu.rs
Gordana Ćirić,  dipl. ekon.diplomirani bibliotekar014/224-735 – lokal 123gordana.ciric@vipos.edu.rs
Sanja Perić, struk. mast. ekon.poslovni sekretar014/224-735 – local 0sanja.peric@vipos.edu.rs
Jelena Savić Kojić, struk. ekon.samostalni pravni saradnik014/224-735 – lokal 108jelena.savic@vipos.edu.rs
Dragana Vujanić, dipl. ekon.samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja014/224-735 – lokal 121dragana.vujanic@vipos.edu.rs
Leila Mirković, struk. ekon.viši stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja014/224-735 – lokal 120leila.mirkovic@vipos.edu.rs
Ivana Radojević, struk. ekon.viši stručnotehnički saradnik za koordinaciju školskih aktivnosti014/224-735 – lokal 120ivana.radojevic@vipos.edu.rs
Nenad Vićić, elektroenergetičar za mreže i postrojenjadomar/ majstor održavanja/ VKV majstornenad.vicic@vipos.edu.rs
Milena Đokić, NK radnikčistačica
Zorka Lukić, NK radnikčistačica
Milanka Stanojević, NK radnikčistačica