Nenastavno osoblje

 

  Telefon e-mail
Branka Petković, dipl. pravnik sekretar škole 014/224-735 – lokal  105 branka.petkovic@vipos.edu.rs
Gordana Ćirić, dipl. ekonomista poslovni sekretar i knjižničar 014/224-735 – lokal  0 gordana.ciric@vipos.edu.rs
Dragana Vujanić, dipl. ekonomista referent za studentska pitanja 014/224-735 – lokal  121 dragana.vujanic@vipos.edu.rs
Leila Mirković, struk. ekonomista referent za studentska pitanja 014/224-735 – lokal  120 leila.mirkovic@vipos.edu.rs
Dejan Belјić, master inženjer organizacionih nauka poslovi informacionog sistema 014 /224-735 – lokal 122 dejan.beljic@vipos.edu.rs
Svetlana Krstić,  dipl. ekonomista šef računovodstva 014 /224-735 – lokal 106 svetlana.krstic@vipos.edu.rs
Nenad Vićić, tehničar elektroenergetike domar
Milena Đokić kafe kuvarica
Zorka Lukić spremačica
Zorica Matić spremačica