Nenastavno osoblje

  Telefon e-mail
Branka Petković, dipl. pravnik sekretar visoke škole ili akademije strukovnih studija – rukovodilac organizacione jedinice Sekretarijata 014/224-735 – lokal 105 branka.petkovic@vipos.edu.rs
Svetlana Krstić,  dipl. ekonomista rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova – rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice Službe računovodstva 014/224-735 – lokal 106 svetlana.krstic@vipos.edu.rs
Gordana Ćirić, dipl. ekonomista poslovni sekretar i knjižničar (po ovlašćenju) 014/224-735 – lokal 0 gordana.ciric@vipos.edu.rs
Jelena Savić Kojić, struk. ekonomista samostalni pravni saradnik 014/224-735 – local 108 jelena.savic@vipos.edu.rs
Dragana Vujanić, dipl. ekonomista samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 014/224-735 – lokal 121 dragana.vujanic@vipos.edu.rs
Leila Mirković, struk. ekonomista viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja i bibliotekar (po ovlašćenju) 014/224-735 – lokal 120 leila.mirkovic@vipos.edu.rs
Sanja Spasojević, spec. struk. ekonomista viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 014/224-735 – lokal 120 sanja.spasojevic@vipos.edu.rs
Dejan Belјić, master inženjer organizacionih nauka saradnik i administrator informacionih sistema i tehnologija (po ovlašćenju) 014/224-735 – lokal 122 dejan.beljic@vipos.edu.rs
Nenad Vićić, tehničar elektroenergetike domar/majstor održavanja nenad.vicic@vipos.edu.rs
Milena Đokić kafe kuvarica
Zorka Lukić čistačica