Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa

 

Red.

broj

Broj indeksaStatusPrezime i ime kandidataPoeniNapomena
1.6431/15SKRSTIĆ DRAGANA17 
Naziv studijskog programa:             Poslovna informatika
2.8251/15BBRANKOVIĆ JOVANA17 
Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje
3.6201/15BARSENOVIĆ NATAŠA17 
4.6171/15BJOVANOVIĆ IVANA17 
5.6052/13SNIKOLIĆ MARIJANA19 
6.6761/15SSIMIĆ MILICA17 
7.6051/15SSTAJIĆ JOVANA17