Uspešno završena obuka iz nemačkog jezika

Dana, 26.01.2017. predstavnici VIPOS-a uručili su sertifikate o uspešno savladanoj obuci iz Nemačkog jezika polaznicima iz Čačka. Ovo je prva obuka koju je VIPOS organizovao u Čačku kroz saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na Projektu “OBUKE NEZAPOSLENIH LICA ZA POTREBE TRŽIŠTA RADA”. VIPOS je i do sada organizovao veliki broj obuka (seminara i radionica) za već zaposlena lica u privredi i javnom sektoru, a od sada će se velika pažnja posveti obukama za nezaposlena lica kroz programe (projekte) koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.