Engleski jezik 2 početni – upis ocena

Upis ocena iz Engleskog jezika 2 početni održaće se u četvrtak, 2.1.2017. godine u 11:30 u kabinetu br. 30.

Napomena: student koji nemaju upisane poene za aktivnost na nastavi treba obavezno da ponesu urađeni materijal sa predavanja i vežbi

                                                                                                  prof.   Tanja Dugošija