Hanić dr Hasan

 
Dr Hasan Hanić
Kabinet: 39
Lokal: 115

 

Dr Hasan Hanić, rođen je 27.06.1949. godine u Ravče Polju. Diplomirao je 1972. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirao 1976. godine, a doktorirao 1982. godine. Ima zvanje redovnog profesora na Beogradskoj bankarskoj akademiji  – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment. U Školi je angažovan od 03.10.2016. godine.

Objavljeni radovi:
1. Hanić H., I. Domazet, A. Hanić, 2015, Tehnološka infrastruktura CRM-KAM koncepta – faktor konkurentnosti finansijskih organizacija, u časopisu FBIM Transactions, Vol. 3, br. 2, ISSN 2334-718X, COBISS.SR-ID 512310626, str. 23-32
2. Hanić H., I. Simeunović, I. Domazet, 2013, Istraživanje tržišta – faktor uspešnosti strategijskog marketinga finansijskih organizacija, u časopisu Marketing, Vol. 44, br. 4, ISSN 0354-3471, COBISS.SR-ID 1024552848, str. 310-320
3. Hanić H., I. Domazet, 2012, Specifičnosti marketinga finansijskih organizacija, u časopisu Marketing, Vol. 43, br. 1, ISSN 0354-3471, COBISS.SR-ID 1024496784, str. 3-14
4. Hanić H., I. Domazet, 2011, Managing Customer Relationship within Financial Organisations, u časopisu Polish Journal of management studies, ISSN 2081-7452, COBISS.SR-ID 512164450, str. 151-166
5. Hanić H., I. Domazet, B. Drašković, 2011, Razvoj i upravljanje odnosima sa klijentima u industriji finansijskih usluga, u časopisu Poslovna ekonomija, Vol. IX, br.2, ISSN 1820-6589, COBISS.SR-ID 512167010, str. 131-150
6. Hanić, H., 2008, Proces istraživanja tržišta, udžbenik, Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ISBN 978-86-7852-018-1, COBISS.SR-ID 146732300, 371 str.
7. Hanić, H., 2008, Upravljanje marketingom, udžbenik, Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ISBN 978-86-7852-017-4, COBISS.SR-ID 146689548, 373 str.
8. Hanić, H., 2008, Sistem informacija za upravljanje marketingom, udžbenik, Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ISBN 978-86-7852-019-8, COBISS.SR-ID 146787596, 247 str.
9. Hanić, H., 2007, Principi marketinga, udžbenik, Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ISBN 978-86-7852-010-5, COBISS.SR-ID 138396428, 387 str.
10. Hanić, H., 2005, Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, udžbenik, Beograd: Ekonomski fakultet, ISBN 86-403-0782-2, COBISS.SR-ID 117306380, 640 str.