Perić Bojana, MA

 

MA Bojana Perić
Kabinet: 37
Lokal: 113

MA Bojana Perić, rođena je 07.09.1988. godine. Diplomirala je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu 2010. godine. Master studije završila je 2011. godine na City College, International Faculty of the University of Sheffield, Thessaloniki, Greece. U Školi je angažovana od 2016. godine. Ima zvanje saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Marketing i trgovina. Zaposlena je u Društvu za promet Europrom doo Valjevo kao zamenik direktora marketinga.