Kremić Milović Sanja

 

Sanja Kremić Milović

Kabinet: 36
Lokal: 112

Sanja Kremić Milović, rođena je 16.06.1966. godine. Diplomirala je na Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu 1989. godine. U Školi je angažovana od 27.05.2016. Ima zvanje saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi. Zaposlena je u Regionalnoj privrednoj komori Valjevo kao stručni saradnik za poslove informacionog sistema.