Krivošejev dr Vladimir

 
Dr Vladimir Krivošejev
Kabinet: 37
Lokal: 113

 

Dr Vladimir Krivošejev, rođen je 28.12.1963. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine. Na Fakultetu za medije i kulturu Univerziteta Megatrend je magistrirao 2008. godine, a doktorirao na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu 2011. godine. U Školi je angažovan od 08.11.2016. Ima zvanje saradnika praktične nastave za užu naučnu oblast Marketing i trgovina. Zaposlen je u Narodnom muzeju Valjevo kao direktor Muzeja.