Krivošejev dr Vladimir

 

 
Dr Vladimir Krivošejev

 

Kabinet: 37
Lokal: 113
E-mail: vladimir.krivosejev@vipos.edu.rs

Dr Vladimir Krivošejev, rođen je 28.12.1963. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine. Na Fakultetu za medije i kulturu Univerziteta Megatrend je magistrirao 2008. godine, a doktorirao na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 2011. godine. U Školi je angažovan od 2019. godine i ima zvanje predavača van radnog odnosa za užu naučnu oblast Marketing i trgovina. Zaposlen je u Narodnom muzeju Valjevo kao kustos istoričar – muzejski savetnik.