Subić dr Jonel

 

Dr Jonel Subić

Kabinet: 40
Lokal: 116
Dr Jonel Subić, rođen je 22.11.1964. godine. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. Specijalističke studije završio je na Fakultetu za menadžment na Univerzitetu ekonomskih nauka u Bukureštu 2000. godine, gde je i doktorirao 2003. godine. U Školi je angažovan od 2016. godine. Ima zvanje saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Menadžment i organizacija. Zaposlen je u Institutu za ekonomiku poljoprivrede Beograd kao direktor Instituta.