Subić dr Jonel

Dr Jonel Subić
Kabinet: 40
Lokal: 116

 

Dr Jonel Subić, rođen je 22.11.1964. godine. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. Specijalističke studije završio je na Fakultetu za menadžment na Univerzitetu ekonomskih nauka u Bukureštu 2000. godine, gde je i doktorirao 2003. godine. U Školi je angažovan od 08.11.2016. Ima zvanje saradnika praktične nastave za užu naučnu oblast Menadžment i organizacija. Zaposlen je u Institutu za ekonomiku poljoprivrede Beograd kao direktor Instituta.