Vujić dr Radosav

Dr Radosav Vujić
Kabinet: 40
Lokal: 116

Dr Radosav Vujić, rođen je 06.10.1958. godine. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1989. godine, a doktorirao 1998. godine. U Školi je angažovan od 08.11.2016. Ima zvanje saradnika praktične nastave za užu naučnu oblast Agronomske nauke. Zaposlen je u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Valjevo doo u Valjevu na poslovima savetodavca.