VIPOS je partner Oracle akademije

Od februara 2017. Visoka poslovna škola strukovnih studija je postala član Oracle akademije. Oracle akademija pruža podršku za više od 3,1 miliona studenata u 110 država sveta, u oblastima kao što su rad sa velikom količinom podataka (en. big data), računarstvo u oblaku (en. cloud comuting), rad sa bazama podataka (npr. Oracle, MySQL), rad sa programskim jezicima, kao što su Java, SQL, i drugi. Na ovaj način, studentima i profesorima je omogućen pristup najnovijim tehnologijama, materijalu za učenje razvojnih alata, razne obuke i drugi resursi.

Pored toga, Oracle akademija omogućava studentima da dobiju odgovarajuće sertifikate, čime mogu da dodatno potvrde svoja znanja i veštine u oblasti informacionih tehnologija, kao i da budu kvalifikovaniji i različiti od konkurencije na tržištu rada.

Oracle je multinacionalna korporacija koja se bavi informacionim tehnologijama, koja je drugi po veličini proizvođač softvera na svetu, odmah posle kompanije Microsoft.