Marketing usluga (III godina) – predavanje dr Vladimira Krivošejeva za sve grupe studenata

U utorak, 21. februara 2017., direktor Narodnog muzeja u Valjevu, dr Vladimir Krivošejev, odžaće za sve grupe studenata, koji slušaju Marketing usluga, uvodno i pripremno predavanje na temu: Izrada projekta „Bebića Luka“. Početak predavanja je u 13:25, u slušaonici 15. Iz tog razloga zamenjeni su termini vežbi iz Finansijskih tržišta i Marketinga usluga za grupu g3RRPgrMIT.