Raspored seminara za pedmet Praktična strukovna nastava

Raspored seminara za predmet Praktična strukovna nastava

 

  1. Uloga i značaj platnih kartica u bankarskom poslovanju, dr Ljubica Laušević

  vreme  održavanja:    

   Utorak 14.03.2017. godine u terminu 8:10 do 9:40  časova (slušaonica 15) studijski programi: PEK

 

  1. Uticaj kulture na način poslovanja i stil pregovaranja, Msc Ivana Mijailović

  vreme  održavanja:

  Četvrtak 16.03.2017. godine u terminu 16:00 do 17:30  časova (slušaonica 15) studijski programi: PEK

 

  1. Izrada stručnih radova, mr Andrija Tošić

  vreme  održavanja:   

 Petak 17.03.2017. godine u terminu    10:45 do 12:25  časova (slušaonica 15) studijski programi: PEK 

 

                                                                                                                    Koordinatori:

                                                                                                                 dr Ljubica Laušević

                                                                                                                 dr Momčilo Vasiljević