Preduzetništvo, PDZ

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPreduzetništvo
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
 – sticanje znanja i veština iz oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa – upoznavanje sa ličnim karakteristikama preduzetnika – upoznavanje sa karakteristikama savremenog poslovnog okruženja – ambijentom preduzetništva u uslovima globalizacije
– izučavanje zakonske regulative za započinjanje sopstvenog biznisa – ovladavanje tehnikom izrade biznis plana za nove i razvoj postojećih biznisa – upoznavanje sa institucionalnim okvirom i podrškom razvoju preduzetništva u Srbiji
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet sposoban je za:  – formulisanje profila uspešnog preduzetnika – analiziranje karakteristika današnjeg poslovnog okruženja u globalnim razmerama i njihov uticaj na preduzetničku aktivnost
– identifikovanje ključnih faktora u analizi preduzetnčkih ideja- izbor najpogodnijeg oblika započinjanja poslovnog poduhvata – razlikovanje izvora finansiranja preduzetničkih ideja – izbor optimalne poslovne strategije na preduzetničkom i korporativnom nivou – izradu konkretnog poslovnog plana za sopstvenu biznis ideju – izbor najpogodnije organizacione forme preduzeća za započinjanje i vođenje poslovnog poduhvata
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Karakteristike savremenog poslovnog okruženja  2. Određenje preduzetništva 3. Profil preduzetnika, analiza ličnih karakteristika i poslovnih veština 4. Preduzetnička ideja i analiza šanse 5. Inovacije i preduzetništo 6. Preduzetničke strategije 7. Poslovni plan (biznis plan) 8. Zakonska regulativa kao podrška preduzetništvu 9. Institucionalni okvir i podrška razvoju preduzetništva u Srbiji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Tematske diskusije – III poglavlje (Harperov test preduzetničkih kvaliteta, test ličnosti, motivacija – potrebe koje pokreću pojedinci) 2. Analiza slučajeva iz prakse – III poglavlje (Lični profil uspešnog preduzetnika iz prakse) ; IV poglavlje ( analiza eksternih izvora finansiranja na primeru preduzeća “Publik” Valjevo, pekara “Mladenović”, “Raduks metal”….); VI poglavlje (kreiranje preduzetničke strategije na primeru konkretnog preduzeća);  VII poglavlje (praktičan primer izrade biznis plana na primeru poslastičarnice “Rim” , pekare “Mladenović”…) 3. Preduzetničke  radionice  (“Kako da oblikujem svoju poslovnu ideju”, “Kako prepoznati preduzetnika u sebi”, “Kako da razvijem svoj biznis plan”, “Preduzetništvo iz drugog ugla”, “Praktični vodič kroz preduzetništvo”, “Savremeni biznis alati za svaki dan”…) 4. Gostujuća predavanja uspešnih lokalnih preduzetnika (“!Bosis”, Valjevo, “Pivara” Valjevo , “Europrom” Valjevo, “Gorenje” Valjevo) ,  predstavnika za lokalni i ekonomski razvoj ( stručne radionice u okviru RPK Valjevo – Poslovno-pravne informacije na internetu, Eksterni izvori finansiranja za mikro,mala i srednja preduzeća, Programi godine preduzetništva 2016. i Podrška razvoju ženskog preduzetništva u republici Srbiji);   organizacija i udruženja koja se bave preduzetništvom 5. Poseta preduzećima (Karneks  Vrbas, Nektar  Bačka Palanka, Metalac Gornji Milanovac, Bosis Valjevo…)  i sajmovima preduzetništva u Valjevu i Beogradu
Literatura
1Jokić D. , Rakić S. ,Mikić A. , Preduzetništvo,  VIPOS , Valjevo, 2013.
2Deakins  D. , Preduzetništvo malih firmi (delovi knjige) ,Data Status, Beograd, 2012
3Hisrich R., Peters M. , Shepherd D. , Entrepreneurship (delovi knjige), Mc Graw – Hill Irwin 2013.
4Paunović B:, Zipovski D. , Poslovni plan: vodič za izradu, Centar za izdavačku delatnost, Beograd, 2013.
5Avlijaš R., Avlijaš G., Preduzetništvo, Singidunum,  Beograd 2013.
6Paunović B., Preduzetništvo i upravljanje mailim i srednjim preduzećima, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
221
Metode
izvođenja
nastave
 – Predavanja uz učešće studenata u interaktivnoj nastavi – Prezentacije primera iz prakse – Kreativne radionice – Rešavanje praktičnih zadataka uz odgovarajuću softversku podršku – Izrada i prezentacija praktičnog seminarskog rada na konkretnim zadacima u preduzeću
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze70Završni ispit30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi2×20
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……