Blok nastava u Lazarevcu

Nastavnici VIPOS-a Sanja Radovanović i Momčilo Vasiljević održali su blok nastavu 01.03.2017. godine u Tehničkoj školi „Kolubara“ u Lazarevcu. Blok nastava održana je u odeljenjima: ekonomski tehničar (III godina) – tema: „Utvrđivanje finansijskog rezultata putem bilansnih šema“ i finansijski tehničar (IV godina) – tema: „Značaj bankarskog osiguranja u praksi“. Takođe, s ciljem nastavka uspešne saradnje VIPOS-a i Tehničke škole dogovorena je blok nastava za učenike smera elektrotehničar računara (IV godina).