Računarska grafika i multimedija, RGM

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaRačunarska grafika i multimedija
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je razumevanje uloge računarske grafike i multimedije u savremenom poslovanju i komunikaciji i ovladavanje osnovnim tehnikama izrade grafičkih i multimedijalnih sadržaja.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, studenti bi trebalo da budu osposobljeni da:
– samostalno kreiraju poster, flajer, brošuru ili slično grafičko rešenje
– samostalno kreiraju logotip ili ilustraciju na zadatu temu
– snime i obrade fotografiju na zadatu temu/potrebu
– samostalno kreiraju jednostavnu reklamu, video zapis ili reklamu na zadatu temu
– osmisle i kreiraju multimedijalni zapis na zadatu temu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Rasterska grafika: Osnovni pojmovi (razlika između vektorske i rasterske grafike, pikseli, rezolucija, osnove teorije boja, formati…), softver za rastersku grafiku
2. Kreiranje rasterskih dokumenata: tehnike obrade rasterskih objekata (paleta alatki, rad u slojevima, selekcija, transformacija,  bojenje, osvetljenost, filteri, akcije, unos i uređenje teksta…), kreiranje sadržaja za Veb, priprema za štampu i publikovanje.
3. Vektorska grafika: Osnovni pojmovi (vektori, tačka, linija, 2d, 3d objekti, formati…), softver za vektorsku grafiku.
4. Kreiranje vektorskih dokumenata: tehnike obrade vektorskih objekata (alatke, selekcija, transformacija, bojenje, tipografija, dizajniranje logotipa, efekti…), priprema za štampu i publikovanje.
5. Fotografija: Obrada fotografija (boje, kontrast, osvetljenost, intenzitet, retuširanje, akcije…)
6. Zvuk: Osnovi pojmovi, softver. Snimanje, obrada i montaža zvuka i efekata.
7. Video: Osnovni pojmovi,formati video zapisa, softver za obradu, uređaji za snimanje. Obrada video zapisa.
8. Osnovne animacije: efekati, softver za izradu animacija.
9. Primena, analiza slučajeva.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Vežbe 1: Rasterska grafika
Vežbe 2: Vektorska grafika
Vežbe 3: Obrada fotografija
Vežbe 4: Obrada zvuka
Vežbe 5: Video editovanje
Vežbe 6: Animacija
Projekat- Multimedija: Kreiranje multimedijalnog zapisa na zadatu temu.
Literatura
1D. M. Cvetković,Računarska grafika, CET, Beograd, 2006
2Grupa autora, Adobe Illustrator CS6,CET, Beograd, 2012
3Grupa autora, Adobe Photoshop CS6,CET, Beograd, 2012
4Jennifer Smith, Jeremy Osborn, AGI Creative Team, Adobe Creative Suite 5 Design Premium: digitalna učionica, Mikro knjiga, 2011
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja sa demonstracijama na računaru i analizama slučajeva; individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova) i izrada domaćih zadataka.
Projekat: Multimedija: Kreiranje multimedijalnog zapisa na zadatu temu.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
vežbe2×15pismeni ispit30
kolokvijumi2×20usmeni ispit