Stručna praksa 1, SPI1

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaStručna praksa 1
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje praktičnih veština u održavanju računarskih sistema.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, studenti bi trebalo da budu osposobljeni da:
– Na bezbedan način isključe, otvore, pregledaju i očiste hardverske delove računara,
– Testiraju i održavaju (ažuriranje, de/instalacija,…) standardni sistemski i aplikativni softver računarskih sistema
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Nije predviđena
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)– Hardversko održavanje računara
– Preventivni pregled računara u cilju otklanjanja kvarova
– Čišćenje prašine i po potrebi menjanje rashladnih ventilatora i podmazivanje
– Softversko čišćenje računara
– Deinstalacija (uklanjanje programa koji se ne koriste)
– Provera i gašenje nepotrebnih programa koji se startuju prilikom startovanja računara
– Ažuriranje instaliranih programa i drajvera novijim verzijama
– Skeniranje i čišćenje računara od računarskih virusa i ostalih zlonamernih programa
– Uklanjanje nepotrebnog sadržaja sa računara
– Provera stanja diskova i ispravljanje grešaka
– Defragmentacija particija na disku
– Pravljenje rezervnih kopija
– Test svih komponenti u računaru
Literatura
1Thompson R. B., Popravka i nadgradnja PC računara, Kompjuter biblioteka 2010.
2Minasi M., NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE PC RAČUNARA (+ CD), Mikro knjiga, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
000
Metode
izvođenja
nastave
Praktičan rad uorganizaciji sa najmanje 5 računara pod rukovodstvom stručnog lica. Izrada dnevnika/izveštaja o obavljenoj praksi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
praktičan rad70(Praktikum, Dnevnik/Izveštaj)30