Prijava popravnih kolokvijuma i ispita – Aprilski rok

Aprilski ispitni rok počinje 27.03.2017. i traje do 08.04.2017.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 23.03.2017.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijumi to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).