Rezultati kolokvijuma iz Projekt menadžmenta

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:             Bankarstvo i osiguranje

Predmet:

Projekt menadžment  1. kolokvijum 1. put

Šifra predmeta:

PJM 708  

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Stanković Milivoje

Grupa:

 

Ispitni rok:

Martovski    1

Datum:

23.3.2017

Vreme:

11:00

Sala:

A

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

1.

2282/10

S

GLIGORIJEVIĆ MILICA

21

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna informatika

1.

8321/15

B

AŠKOVIĆ RASTKO

15

 

9.

8131/15

B

MATIĆ FILIP

17

 

13.

8311/15

B

SELAKOVIĆ SAŠA

19

 

15.

8015/15

S

STOJŠIĆ VLADIMIR

19

 

Datum:                                                                                                Potpis ispitivača: