Rezultati popravnog 1. i 2. kolokvijuma iz Bankarstva

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:                Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

Predmet:

Bankarstvo  1. kolokvijum 4. put

Šifra predmeta:

BAN      

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Laušević Ljubica

Grupa:

 

Ispitni rok:

Aprilski     1

Datum:

28.3.2017

Vreme:

11:00

Sala:

20

 

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

1.

6131/15

S

MILOVANOVIĆ JELENA

22

 

2.

6881/15

S

VUJIĆ KATARINA

12

 

Datum:                        28.03.2017.                                                                 Potpis ispitivača: prof. Ljubica Laušević

 

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:                Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

Predmet:

Bankarstvo  2. kolokvijum 3. put

Šifra predmeta:

BAN      

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Laušević Ljubica

Grupa:

 

Ispitni rok:

Aprilski     1

Datum:

28.3.2017

Vreme:

11:00

Sala:

20

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

T + R

1.

6111/15

B

DRAGIĆEVIĆ MAJA

14

8 + 6

2.

6331/13

S

ĐUKIĆ JELENA

9

3 + 6

3.

6171/15

B

JOVANOVIĆ IVANA

18

6 + 12

4.

6141/15

B

JOVANOVIĆ JELENA

19

7 + 12

5.

6052/15

B

NINKOVIĆ MIRJANA

23

11 + 12

6.

6461/15

B

SIMIĆ NEVENA

18

10 + 8

Datum:                        28.03.2017.                                                                 Potpis ispitivača: prof. Ljubica Laušević