Rezultati kolokvijuma iz Poslovne analize i izveštavanja kod prof. Vesne Marković

Kolokvijum iz Poslovne analize i izveštavanja (deo kod prof. Vesne Marković)

položili su sledeći studenti:

 

Broj

 indeksa

Ime i prezime

Broj poena

(min 16/max30

5042/16

Svetlana Živanović

22

4062/16

Dejan Pantelić

16

5062/16

Biljana Topalović

18

4022/16

Aleksandra Rakić

26

1012/16

Jovana Gavrilović

28

4072/16

Sandra Tatalović

16

4042/16

Mirjana Drezgić

24