Plan rada praktične strukovne nastave (PIN1)

 

Studijski program: Poslovna informatika (PIN)

Plan rada studenata za školsku 2016/17. godinu

PREGLED AKTIVNOSTI STUDENATA

Ozn.OpisBroj

sati

Maks.

poena

Min.

poena

Početak izvođenja stručne prakse po nedeljamaDan / sat / učionica
 Praktičan rad114    
P1Hardversko održavanje računara22251518.04-21.04.2017.Utorak -18.04.2017 u 14:15h /učionica 20

Sreda – 19.04.2017 u 16h / učionica20

Četvrtak – 20.04.2017 u 15:10h/ učionica 20

P2Softversko održavanje računara i testiranje komponenti računara22251524.04. -28.04.2017.Sreda – 26.04.2017. u 16h, učionica 20

Četvrtak 27.04.2017. u 15:10, učionica 20

Petak 28.04.2017. u 10:45, učionica 20

P3Izrada multimedijalnog nastavnog sadržaja4025153.05. – 5.05.2017.Sreda – 03.05.2017. u 16h, učionica 20

Četvrtak 04.05.2017. u 15:10, učionica 20

Petak 05.05.2017. u 10:45, učionica 20

P4Odslušan on-line kurs i prezentacija naučenog3025108.05. – 12.05.2017.Utorak – 9.05. 2017. u 14:15h /učionica 20

Sreda – 10.05.2017. u 16h / učionica20

Četvrtak – 11.05.2017. u 15:10/ učionica 20

 Dnevnik stručne prakse600  
D1Dnevnik  stručne prakse koja je obavljena u Školi610518.04. – 12.05.2017. 
Ukupno poena: 10055  
D2Praktičan rad i dnevnik stručne

prakse koja je obavljena u preduzeću

______________________

1201005518.04. – 12.05.2017. 
Ukupno poena: 10055