Plan rada praktične strukovne nastave (PIN1)

 

Studijski program: Poslovna informatika (PIN)

Plan rada studenata za školsku 2016/17. godinu

PREGLED AKTIVNOSTI STUDENATA

Ozn. Opis Broj

sati

Maks.

poena

Min.

poena

Početak izvođenja stručne prakse po nedeljama Dan / sat / učionica
  Praktičan rad 114        
P1 Hardversko održavanje računara 22 25 15 18.04-21.04.2017. Utorak -18.04.2017 u 14:15h /učionica 20

Sreda – 19.04.2017 u 16h / učionica20

Četvrtak – 20.04.2017 u 15:10h/ učionica 20

P2 Softversko održavanje računara i testiranje komponenti računara 22 25 15 24.04. -28.04.2017. Sreda – 26.04.2017. u 16h, učionica 20

Četvrtak 27.04.2017. u 15:10, učionica 20

Petak 28.04.2017. u 10:45, učionica 20

P3 Izrada multimedijalnog nastavnog sadržaja 40 25 15 3.05. – 5.05.2017. Sreda – 03.05.2017. u 16h, učionica 20

Četvrtak 04.05.2017. u 15:10, učionica 20

Petak 05.05.2017. u 10:45, učionica 20

P4 Odslušan on-line kurs i prezentacija naučenog 30 25 10 8.05. – 12.05.2017. Utorak – 9.05. 2017. u 14:15h /učionica 20

Sreda – 10.05.2017. u 16h / učionica20

Četvrtak – 11.05.2017. u 15:10/ učionica 20

  Dnevnik stručne prakse 6 0 0    
D1 Dnevnik  stručne prakse koja je obavljena u Školi 6 10 5 18.04. – 12.05.2017.  
Ukupno poena:   100 55    
D2 Praktičan rad i dnevnik stručne

prakse koja je obavljena u preduzeću

______________________

120 100 55 18.04. – 12.05.2017.  
Ukupno poena:   100 55