Macanović dr Aleksa

  Dr Aleksa Macanović
Kabinet: 30
Lokal: 109
Konsultacije:
Četvrtak: 10:30-12:30
E-mail:aleksamacanovic@gmail.com

Dr Aleksa Macanović, rođen je 19.06.1952. god. u Balbegovićima, BiH. Diplomirao je 1985. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao je 2002. godine na Tehničkom fakultetu ”Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu doktorirao je 2004. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija na Visokoj medicinskoj i poslovno-tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu za uže naučne oblasti  Informacione tehnologije i Matematika i statistika. U Školi je angažovan od 2017. godine.

Objavljivani radovi:
1. Кvantitativne metode, Fakultet za ekonomiju, Bar, 2013.
2. Geometrijske konstrukcije, NIR, Brčko, 2013.
3. Matematika 2, Mala knjiga, Novi Sad, 2012.
4. Primjena Čibejšijeve teoreme, NIR, Brčko, 2012.
5. Statistika, Mala knjiga, Novi Sad, 2011.
6. Razmena na elektronski podaci, Ohrid, 2010.
7. Praktikum iz matematike, Grafo-pres, Šabac, 2009.
8. Poslovna informatika, Prometej, Banja Luka, 2009.
9. Matematika 1, Intelekt, Beograd, 2009.
10. Matematika za IT, Šabac, 2009.