Ekološka akcija čišćenja Divčibara – otkazivanje

Pažnja studentima i zaposlenima (nastavnicima i saradnicima):

 
Ekološka akcija čišćenja Divčibara, koja je predviđena u sredu, 10. maja 2017., neće se tada održati. 
 
Nastava i druge planirane aktivnosti tog dana će se redovno odvijati. 
 
Ovim obaveštenjem suspenduju se sva druga, koja se odnose na nadoknadu onoga što, zbog akcije, nije moglo da se redovno održi.
 
Pomoćnik direktora za nastavna pitanja:
Dr Ilja Stanišević, profesor