Počeo projekat „Valorizacija turističkih potencijala Bebića Luke i njene šire okoline“

„Valorizacija turističkih potencijala Medvednika – celine Rebelj i Bebića Luka“, naziv je projekta koji realizuje Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Cilj projekta  jeste da se ukaže na turističke potencijale šireg područja koje okružuje atraktivni zaselak Bebića Luka, kao i da se predstave načini na koji bi taj, nimalo zanemarljiv potencijal, mogao biti aktiviran.

U prvoj fazi realizacije projekta, studenti VIPOS-a bavili su se, u okviru mentorski vođenih vežbi, trendovima u motivima i aktivnostima turista,  posebno onima koji se temelje na upoznavanju i aktivnostima vezanim za prirodu, kulturo nasleđe, tradiciju i verske atrakcije,  prikazom sadašnjeg stanja i  analizom najvažnijih potencijala ovog područja. Studenti, predavači i saradnici VIPOS-a, realizovali su studijsku posetu skupini objekata narodnog graditeljstva  –  Bebića Luka, manastiru Pustinja, steni Grdoba i delu padine Medvednika,  kako bi skenirali stanje na terenu, razgovarali sa meštanima o njihovim stavovima o mogućnostima za razvoj turizma, ali i na terenu upoznali atropogene i prirodne atrakcije ovog lokaliteta.

U razgovoru sa predsednikom Udruženja domaćina Rebelj i predsednikom Ekološkog društva Medvednik, došlo se do saznanja o koracima koje su do sada preduzimale ove grupe na valorizaciji ponude i kreiranju pojedinih proizvoda, u cilju  obogaćivanja ponude ovog kraja. Dosadašnje važnije inicijative Udruženja domaćina, između ostalog, bile su usmerene na poklanjanje placeva za izgradnju brvnara, kako bi se pojačali oskudni smeštajni kapaciteti čitavog područja. Ekološko društvo Medvednik, odnosno njihova gljivarska sekcija, organizuje manifestaciju Dani gljiva, a trenutno radi na  determinaciji gljiva, koje su pored lekovitog bilja, ptica i divljači, važan autohtoni segment ponude. Manastir Pustinja je već duže vreme u žiži interesovanja pobornika verskog turizma, dok stena Grdoba, kao atrakcija novog adrenalinskog turizma,  ima dobre potencijale za slobodno penjanje, koje poslednjih godina ima sve više pobornika.

Ipak, nameće se zaključak, da jedna od najvažnijih atrakcija, autentična celina narodnog graditeljstva Bebića Luka, koja bi mogla da predstavlja osnovu smeštajnog kapaciteta, postaje devastirana i, ukoliko se u skorije vreme ne preduzmu ozbiljniji koraci na njenoj zaštiti, i eventualnom privođenju nameni, preti joj dalje urušavanje i potpuno propadanje.

U narednoj fazi rada očekuje se uključivanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, Turističke organizacija Valjeva i Udruženja domaćina u ovaj projekat.