Poseta kompaniji „Neoplanta“ Novi Sad

Dana 15.05.2017. godine, realizovana je stručna poseta studenata Vipos-a, kompaniji Neoplanta, Novi Sad. Prilikom samog ulaska u kompaniju, studenti druge i treće godine, potpisali su saglasnost o bezbednosti, zdravlju kao i o zaštiti, gde su im prilikom samog potpisivanja, dati na uvid flajeri, gde su mogli detaljno da se upoznaju sa samim koracima kako bi njihova poseta bila što bezbednija i po njih i po samu neometanost proizvodnje.

Nakon potpisivanja, studente i profesore dočekala je predstavnica odeljenja za ljudske resurse, koja je sprovela studente do prostorija gde su studentima predstavljene dve prerzentacije.Prva prezentacija, održana je zajedno svim studentima, i u njoj su studenti mogli sa se upoznaju sa istorijom kompanije, njenim učešćem u tržištu, kao i sa brenodovima koje kompanija ima i koje distribuira kako  na domaćem tržištu, tako i sa proizvodima koje izvozi na inostana tržišta.

Prezentaciju studentima o samim počecima kompanije održala je menadžerka iz sektora marketinga.Nakon njenog izlaganja, studentima se o obratila osoba zadužena za bezbednost radnika, kao i same proizvodnje. Svojim izlaganjem ona je uputila studente o merama zaštite u slučaju opasnosti, i kako bi studenti trebalo da se ponašaju tokom samog obilaska procesa proizvodnje.Jednu grupu od 15  studenata, rukovodilac proizvodnje je upoznao sa samim procesom proizvodnje, gde su studenti prilikom samog ulaska u proizvodne prostorije morali da detaljno obave higijenske pripreme, gde je studentima data osnovna oprema, kako bi nesmetano i bezbedno obišli sam proces proizvodnje. Prilikom samog obilaska, studenti su se upoznali sa samim procesom proizvodnje, od ulaska sirovina u proizvodnju, njihove obrade, i na kraju samog skladištenja i pakovanja. Takođe studenti su imali mogućnost da vide kako izgleda sam proizvod u skladištu, od Neoplantinih brenodva pašteta, polukonzerviranih proizvoda do gotovih jela.

Nakon završetka posete same proizvodnje, studentima je održana druga prezentacija o standardima koje sama kompanija primenjuje.Studenti su upoznati sa standardima kao što su ISO 9001:2008, HASAP, HALAL. Studentima su posebno objašnjeni svi standardi koje kompanija koristi, kao i značajnost određenih standarda za određena područija. Zbog izvoza na inostana tržišta, kompanija koristi pored uobičajnih standarda, i jedan poseban standard kao što je HALAL, koji je posebno fokusiran na proizvodnju proizvoda bez sadržaja svinjskog mesa, a fokusiran na proizvodnju proizvoda ribljeg i pilećeg mesa.

Nakon poslednje prezentacije, studenti i profesori su imali priliku da probaju Neoplantine proizvode, gde su mogli da se uvere u kvalitet i bogat ukus samih proizvoda.

Na kraju svoje posete studenti i  profesori su imali pozitivne utiske, pre svega zbog ljubaznosti, i pre svega što im je pružena mogućnost u sam uvid procesa proizvodnje.

Ovom prilikom studenti i profesori Visoke poslovne škole strukovnih studija u  Valjevu želeli bi da se zahvale na prijatnoj poseti i ukazanoj prilici da posete kompaniju Neoplanta.

Izveštaj pisale:

Kristina Vilotić 6411/15

Tamara Arbutina 6181/15