Trade marketing na primeru Nelt grupe – Srbija

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Mlađen Vićentić, 2/. dr Biljana Rabasović i 3/. Ivana Mijailović, dana 18.5.2017. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Arsenović Jelene iz Valjeva na temu: “Trade marketing na primeru Nelt grupe – Srbija

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.05.2017. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Arsenović Jelena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: [email protected]