Odbrana predispitnih obaveza iz predmeta Odnosi s javnošću

U petak, 02. juna 2017., od 17:00, u sl. 18, prof. Biljana Rabasović će održati časove odbrane predispitnih obaveza, studentima specijalističkih studija, na predmetu ODNOSI S JAVNOŠĆU.Stdenti mogu prijaviti odbranu najkasnije do srede, 31. maja 2017.