Prioritetni investicijski projekti JKP „Vidrak“ Valjevo („Izgradnja podzemne garaže“) i JKP „Stari grad“ Šabac („Izgradnja postrojenja za peletiranje drvnog otpada“) – priprema za realizaciju putem javno – privatnog partnerstva

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. dr Slobodan Ilić i 3/. Nenad Mihailović, dana 24.5.2017. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Marinković Slađane iz Valjeva na temu: “Prioritetni investicijski projekti JKP „Vidrak“ Valjevo („Izgradnja podzemne garaže“) i JKP „Stari grad“ Šabac („Izgradnja postrojenja za peletiranje drvnog otpada“) – priprema za realizaciju putem javno – privatnog partnerstva

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 31.05.2017. godine sa početkom u 16:15 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Marinković Slađana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs