Junski ispitni rok

Junski ispitni rok počinje 05.06.2017. i traje do 24.06.2017.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 01.06.2017.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).