Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:             Poslovna informatika

Predmet:

Menadžment ljudskih resursa  1. kolokvijum 5. put

Šifra predmeta:

HRM      

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Stanković Milivoje

Grupa:

 

Ispitni rok:

Junski       1

Datum:

8.6.2017

Vreme:

12:00

Sala:

A

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

1.

8121/15

B

SIMEUNOVIĆ DEJAN

19

 

Naziv studijskog programa:             Marketing i trgovina

2.

3321/10

S

RASULIĆ VESNA

21

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

3.

6141/15

B

JOVANOVIĆ JELENA

17

 

Datum:                                                                                                Potpis ispitivača: