Aktivnosti u poslednjoj nedelji stručne prakse za studente PIN I

 

Vaše obaveze u ovoj nedelji su sledeće:

Sreda, 14. jun – predaja dnevnika stručne prakse (dnevnici se mogu predati ceo dan ili u kancelariju broj 38 ili u skriptarnicu škole).

Sreda, 14. jun – zakačiti na google disk snimljen turorijal za vežbe iz poslovne informatike (3. aktivnost).

Subota, 17. jun, u 12h, učionica 18 – prezentovanje 4. aktivnosti stručne prakse (odslušan on-line kurs i prezentacija naučenog).