Sistem za evidenciju i obradu faktura u preduzeću „IBOTOOL“ Valjevo

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Slobodan Obradović, 2/. dr Ilja Stanišević i 3/. Valentina Pavlović, dana 14.6.2017. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Ranković Marka iz Lajkovca na temu: “Sistem za evidenciju i obradu faktura u preduzeću „IBOTOOL“ Valjevo

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 20.06.2017. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ranković Marko iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs