Prijava kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

Septembarski ispitni rok počinje 28.08.2017. i traje do 09.09.2017.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se

najkasnije do četvrtka 13.07.2017.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum

i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim

i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).