Stefanović dr Radiša

Dr Radiša Stefanović
Kabinet: 41
Lokal: 117

Dr Radiša Stefanović, rođen je 05.10.1957. god. u Kurjaču, Veliko Gradište. Diplomirao je 1981. godine na Tehničkoj Vojnoj akademiji kopnene vojske. Magistrirao je 1995. godine na Vojnotehničkoj akademiji vojske Jugoslavije – Beograd. Doktorirao je 2006. godine na Vojnoj akademiji u Beogradu. Ima zvanje profesora strukovnih studija na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Požarevcu za užu stručnu oblast Elektronika i računarska tehnologija. U Školi je angažovan  od 2017. godine.

Objavljivani radovi:

1. R. Stefanović, : „Primena multimedijalnih servisa u širokopojasnom okruženju za poboljšanje logističkih potreba vojske“ rad recenziran čeka na objavljivanje u Vojno tehničkom glasniku 2012.

2. R. Stefanović, B. Pavlović,: „Sigurnost protokola rutiranja u ad hoc  mrežama i mogući napadi u mreži“ VTG br.2., 2013. str. 200-217.

3. R. Stefanović, A. Srdanov,: „Upotreba računara za dešifrovanje poruka“ VTG  br.2., 2014. str. 96-108.

4. G. Đorđević, R. Stefanović, „Promet eksplozivnih materija“ Zaštita u praksi, jul,  broj 239/2014, str. 21-29.

5. G. Đorđević, M. Ratkić, R. Stefanović, „Ekonomski aspekti upravljanja  rizikom u zaštiti šuma od požara“ Zaštita u praksi, avgust, broj 252/2015, str. 17-28.

6. R.Stefanović, A. Srdanov,: „Nespecificirani uslovi u implementaciji algoritama pri rešavanju logičkih zadataka“ HH međunarodni naućno-stručni skup Informacione  tehnologije 2015, Žabljak 23.-28.02.2015. godine.

7. R.Stefanović, A. Srdanov,: „Poboljšanje efikasnosti algoritma bez izmene koda“  HHI međunarodni naućno-stručni skup Informacione  tehnologije 2016,  Žabljak 29.02-05.03.2016., str 161-164.