Prijava kolokvijuma i ispita u oktobarskom ispitnom roku

Oktobarski ispitni rok počinje 11.09.2017. i traje do 23.09.2017.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se

najkasnije do petka 08.09.2017.

 

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum

i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

 

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim

i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).